Ηχεία multimedia

Ηχεία υπολογιστή - τηλεόρασης
Ηχεία φορητά - Bluetooth
Ηχεία ρεύματος - Bluetooth